501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wydawnictwo ODDK

Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz
Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz
Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych Majsterkiewicz. Schemat obiegu ponad 140 dokumentów – pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych
Irena Majsterkiewicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Archiwizacja dokumentacji
BHP w praktyce Rączkowski
BHP w praktyce Rączkowski
Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wskazówk
Rączkowski Bogdan / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Szkolenia bhp i ppoż
Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny
Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny
Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.).\r\nInst
Bogdan Rączkowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Szkolenia bhp i ppoż
Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz
Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września
Marek Młodecki / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Karta nauczyciela komentarz
Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym)
Irena Majsterkiewicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Prawo spółdzielcze
Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy
Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy
Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono szereg ważnych zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., 1 września 2018 r., 1 styczn
Marek Młodecki / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Karta nauczyciela komentarz
Kadry i płace 2018 Oddk
Kadry i płace 2018 Oddk obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracow
Jacewicz Agnieszka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Kadry i płace 2017
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do
Rafał Nawrocki / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Fundacje i stowarzyszenia
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związa
Makal Anna / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Fundacje i stowarzyszenia
Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw
Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych (z suplementem elektronicznym)
Książka nagrodzona w Konkursie Gazety Prawnej „Economicus” na najlepszą książkę sezonu 2016/2017 w kategorii: Najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowyAutorami publikacji o n
Krzysztof Czerkas / Wydanie 2016 / Wydawnictwo ODDK/ Prawo restrukturyzacyjne
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski (książka na CD)
Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudni
Ciborski Piotr / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Kadry i płace 2017
Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości DVD
Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości DVD
Robotom konstrukcyjnym na wysokości towarzyszy wiele zagrożeń – niebezpieczna wysokość, niestabilne konstrukcje, trudne warunki pogodowe, wysiłek, zmęczenie, niedyspozycja. Dach nowo wznoszon
Dariusz Smoliński / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Szkolenia bhp i ppoż
Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości (film na pendrivie)
Z siatką bezpieczeństwa i bez. Bezpieczeństwo robót konstrukcyjnych na wysokości (film na pendrivie)
Robotom konstrukcyjnym na wysokości towarzyszy wiele zagrożeń – niebezpieczna wysokość, niestabilne konstrukcje, trudne warunki pogodowe, wysiłek, zmęczenie, niedyspozycja. Dach nowo wznoszon
Dariusz Smoliński / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Szkolenia bhp i ppoż
Pomoc publiczna w gminach
Pomoc publiczna w gminach
Pomoc publiczna jest zjawiskiem bardzo powszechnym w sferze finansów publicznych. Do udzielenia pomocy publicznej może dojść w każdym przypadku przekazania środków pieniężnych należących do
Agata Błaszczyk / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Finanse publiczne
Czas pracy praktyczny komentarz
Czas pracy praktyczny komentarz wzorcowe rozkłady – przykłady rozliczeń – orzecznictwo (z suplementem elektronicznym)
Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawn
Piotr Ciborski / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Czas pracy 2016
Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Książka o dokumentacji podatkowej cen transferowych to fachowy instruktaż dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawiera
Jamroży Marcin / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Ceny transferowe