501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wydawnictwo ODDK

Kadry i płace 2018 Oddk
Kadry i płace 2018 Oddk obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracow
Jacewicz Agnieszka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Kadry i płace 2017
Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pra
Janusz Żołyński / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Prawo pracy podręczniki
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny
Katarzyna Szaruga / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości
Koszty uzyskania przychodów w CIT
Koszty uzyskania przychodów w CIT co jest, a co nie jest kosztem. Przykłady, komentarze, interpretacje
Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jedynym
Jarosław Ziółkowski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Podatek doch. komentarz
Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Publikację Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – wskazówki dla księgowych uzupełniają również wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na wą
Arkadiusz Juzwa / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Opodatkowanie usług niematerialnych
Opodatkowanie usług niematerialnych
Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich część ma charakter niematerialny. Czy wiesz, że organy podatkowe ze szcz
Kowalski Radosław / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Podatki 2016
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachu
/ Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Sprawozdawczość i rachunkowość
Administrator bezpieczeństwa informacji Inspektor ochrony danych
Administrator bezpieczeństwa informacji Inspektor ochrony danych Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Od 25 maja 2018 r. wiele firm i instytucji (zwłaszcza jednostek publicznych) będzie musiało spełnić nowy obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem
Konrad Gałaj Emiliańczyk / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Ochrona danych osobowych
Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich
Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne
Publikacja Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich – zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozlicze
Lidia Rubińska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Prawo o cudzoziemcach
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy – państw UE
Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest obarczone szeregiem obowiązków. To nie tylko uzyskanie dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale przede
Przemysław Ciszek / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Prawo o cudzoziemcach
Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy
Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy
Split payment – nowe regulacje od 1 lipca 2018 r. Sprawdź, czego dotyczą! Poznaj, także inne ważne zmiany! Autorzy, zespół doradców podatkowych w wieloletnim doświadczeniem,
Beata Hudziak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Podatki 2016
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów (z suplementem elektronicznym)
Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z niep
Ewa Sobińska / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Sprawozdanie finansowe
Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk
Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk ponad 300 wzorów z komentarzem (książka na CD). Wymagania: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7, MS Word 97 lub nowszy
Gwarancja aktualnej dokumentacji pracowniczej na 2018 rok:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,- pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, oś
Mroczkowska Renata / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Kadry i płace 2017
Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach
Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym
RODO - wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjachZapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję, każda organizacja musi bowiem zmienić sposób postępowania z danym
Konrad Gałaj Emiliańczyk / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Ochrona danych osobowych
Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)
Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)
Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych oraz cywilnych.W książce m.in.:- treść pełnomocnictwa i prokury- za
Anna Borysewicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Spółki
Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji
Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji Instruktaż stanowiskowy – typowe zagrożenia dla stanowisk pracy
Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku prac
Bogdan Rączkowski / Wydanie 2005 / Wydawnictwo ODDK/ Szkolenia bhp i ppoż