501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wydawnictwo ODDK

Instrukcja archiwalna z komentarzem
Instrukcja archiwalna z komentarzem
Organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są do opracowania i wdrożenia odpowie
Piotr Thiem / Wydanie 2016 / Wydawnictwo ODDK/ Archiwizacja dokumentacji
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)
Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednost
Anna Zysnarska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do
Rafał Nawrocki / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Fundacje i stowarzyszenia
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2
Kinga Grzelak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Nieruchomości poradniki
Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych
Augustowska Maria / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Finanse publiczne
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)
Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetow
Izabela Świderek / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Srodki trwałe wartości niematerialne prawne
Kadry i płace 2018 Oddk
Kadry i płace 2018 Oddk obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracow
Jacewicz Agnieszka / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Kadry i płace 2017
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym)
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym)
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym). Książka zawiera suplement elektroniczny w postaci wzorów dok
Dariusz Kała / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Książki o prawie
RODO prawo unijne i krajowe
RODO prawo unijne i krajowe Teksty aktów prawnych
Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych. Zapoznaj się z tekstami aktów prawnych!Publikacja zawiera pełny tekst: Rozporządzenia Parlamentu Europ
/ Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Ochrona danych osobowych
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny
Katarzyna Szaruga / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Polityka rachunkowości
Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do proc
Romana Pietruk / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Nieruchomości poradniki
Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach
Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym
RODO - wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjachZapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję, każda organizacja musi bowiem zmienić sposób postępowania z danym
Konrad Gałaj Emiliańczyk / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Ochrona danych osobowych
Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja pokazuje krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych – wynikające z RODO. Zbiór zawiera przykładowe narzędzia (dokumenty), dzięki
Konrad Gałaj Emiliańczyk / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Ochrona danych osobowych
Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdr
Ciborski Piotr / Wydanie 2017 / Wydawnictwo ODDK/ Karta nauczyciela komentarz
Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach (film na pendrivie)
Bezpieczeństwo pracy w kanałach i przy rampach (film na pendrivie) wymagania: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrz
Dariusz Smoliński / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Szkolenia bhp i ppoż
Samochód w działalności gospodarczej
Samochód w działalności gospodarczej
Samochód w działalności gospodarczej – PIT, CIT, VAT, podatek od środków transportowych (z suplementem elektronicznym)
Paweł Dymlang / Wydanie 2018 / Wydawnictwo ODDK/ Książki o prawie