501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wydawnictwo Presscom

Prawo a nanotechnologia. Komercjalizacja wyników badań naukowych z zakresu nanotechnologii
Prawo a nanotechnologia. Komercjalizacja wyników badań naukowych z zakresu nanotechnologii
Jest to pozycja, która może znaleźć czytelników nie tylko w gronie prawniczym, ale również wśród naukowców zajmujących się szeroko rozumianą nanotechnologią, a którym brakuje uporządko
Marcin Jurewicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Książki o prawie
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wno
Mateusz Saczywko / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą si
Grzegorz Mazurek / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy dla kadry zarządzającej
Prawo pracy dla kadry zarządzającej Od dyscyplinowania pracowników po rozwiązanie umów o pracę
W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscy
Aleksandra Ciszewska / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Zarządzanie HR
Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych
Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych
Książka objaśnia problematykę dotyczącą postępowania z dokumentacją – od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do archiwum państwowego (w przypadk
Regliński Andrzej / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Presscom/ Archiwizacja dokumentacji
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także struktur
Ewa Kisiel / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyj
Wojciech Piątek / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Postępowanie egzekucyjne
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć
Krzysztof Sobieralski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Postępowanie administracyjne
Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce o
Konrad Różowicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne
Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami
Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania
Andrzej Łukaszewicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów
Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów
Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Książka Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszcze
Krzysztof Gruszecki / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo ochrony środowiska
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W ksi
Izabela Dutkowiak / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo ochrony środowiska
Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej
Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej
W książce poruszone zostały zagadnienia związane z postępowaniem skargowo-wnioskowym oraz postępowaniem w sprawie petycji, m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, organach administracji r
Grzegorz Sibiga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Książki o prawie
Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W
Krzysztof Sobieralski / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Książki o prawie
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związan
Teresa Krawczyk / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Srodki trwałe wartości niematerialne prawne
Przygotowanie organizacji do stosowania rodo
Przygotowanie organizacji do stosowania rodo Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie
Dzięki książce dowiesz się, w jaki sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać dokumentacja oraz jak te elementy powinny wiązać się
Magdalena Korga / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Ochrona danych osobowych