tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo Presscom

Zamówienia publiczne krok po kroku
Zamówienia publiczne krok po kroku
Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z
Mateusz Saczywko / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Autor przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych
Łukasz Paroń / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo pracy 2019
Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019
Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019
Książka o zamknięciu roku dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozp
Katarzyna Poterucha / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Finanse publiczne
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajow
Piotr Trębicki / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i o
Izabela Dutkowiak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo ochrony środowiska
Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
Opracowanie pomaga rozwiązać konkretne problemy dotyczące przetwarzania i ujawniania danych osobowych, z którymi najczęściej borykają się osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publ
Sakowska Baryła Marlena / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Presscom/ Ochrona danych osobowych
Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
Autorzy specjalizujący się w ochronie danych osobowych: radcowie prawni, pracownicy naukowi, osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości, biznes i administrację kompleksowo omówili przepisy rodo
Bogdan Fischer / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Ochrona danych osobowych
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także struktur
Ewa Kisiel / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym
Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym
Książka o inwentaryzacji ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Autor, powołując się na konkretne przykłady, opis
Bach Sebastian / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Inwentaryzacja
Prawo pracy dla kadry zarządzającej
Prawo pracy dla kadry zarządzającej Od dyscyplinowania pracowników po rozwiązanie umów o pracę
W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscy
Aleksandra Ciszewska / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Zarządzanie HR
Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych
Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skute
Grzegorz Matejczuk / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubiega
Jerzy Pieróg / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne
Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne Przewodnik z wzorami
Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania
Andrzej Łukaszewicz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom p
Mateusz Saczywko / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyj
Wojciech Piątek / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Postępowanie egzekucyjne
Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
Autorzy omawiają obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji pracowniczych oraz ich trwałym usunięciem lub zniszczeniem. Opisują praktyczne przykłady dotyczą
Grzegorz Leśniewski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Ochrona danych osobowych