tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo Presscom

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związan
Teresa Krawczyk / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Srodki trwałe wartości niematerialne prawne
Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia
Dorota Adamek Hyska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Finanse publiczne
Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W
Krzysztof Sobieralski / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Książki o prawie
Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Autor książki Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji ora
Łukasz Paroń / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo pracy 2019
Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom p
Mateusz Saczywko / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy dla kadry zarządzającej
Prawo pracy dla kadry zarządzającej Od dyscyplinowania pracowników po rozwiązanie umów o pracę
W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscy
Aleksandra Ciszewska / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Zarządzanie HR
Zamówienia publiczne krok po kroku
Zamówienia publiczne krok po kroku
Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z
Mateusz Saczywko / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Nadzór
Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych
Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady
Barbara Mrozowska Nieradko / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Presscom/ Spółki
Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania
Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień pub
Agnieszka Szulakowska / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych
Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych
W książce kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pi
Sebastian Bach / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Finanse publiczne
Wydawanie decyzji administracyjnych
Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD
W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegó
Robert Suwaj / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Presscom/ Postępowanie egzekucyjne
Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019
Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019
Książka o zamknięciu roku dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozp
Katarzyna Poterucha / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Zamknięcie Roku 2018
Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym
Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym
Książka o inwentaryzacji ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Autor, powołując się na konkretne przykłady, opis
Bach Sebastian / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Inwentaryzacja
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także struktur
Ewa Kisiel / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą si
Grzegorz Mazurek / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Presscom/ Prawo zamówień publicznych
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć
Krzysztof Sobieralski / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Postępowanie administracyjne