tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo Rachunkowość

Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W ks
Zdzisław Fedak / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Zamknięcie Roku 2018
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, akty
Przemysław Kabalski / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Sprawozdawczość i rachunkowość
Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależnośc
Zdzisław Fedak / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Zamknięcie Roku 2018
Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
Angielski jest dziś językiem powszechnie stosowanym do porozumiewania się ludzi z różnych stron świata. W Unii Europejskiej, w razie wątpliwości, jakie jest wiążące brzmienie aktów urzędo
Nelli Artienwicz / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Język angielski
Polsko-angielski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
Polsko-angielski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
Publikacja zawiera tłumaczenie na język angielski słów, terminów i zwrotów fachowych z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej często pomijanych lub nieściśle tłumaczonych w dostępnyc
Nelli Artienwicz / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Język angielski
Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa
Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działal
Gabrusewicz Wiktor / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Sprawozdanie finansowe
Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2016 omawia między innymi:- zmienione zasady sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych - sprawozdanie finansowe jednostki duże
Zdzisław Fedak / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Zamknięcie Roku 2018
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osob
Edward Kosakowski / Wydanie 2016 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2019
Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość
W nowym zamknięciu roku 2015 roku uwzględniono znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015
Zdzisław Fedak / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Zamknięcie Roku 2018
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe
W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osob
Wrześniewski / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2019
Skuteczność promocji internetowej Pomiar i technologia informacyjna
Skuteczność promocji internetowej Pomiar i technologia informacyjna
Książka Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna: wyjaśnia, jak zarządzać działalnością promocyjną przedsiębiorstwa w Internecie; - przybliża metody szaco
Łopaciński Karol / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Różne
Abc płatnika składek zus
Abc płatnika składek zus
Skomplikowane i nieustannie zmieniające się reguły podlegania ubezpieczeniom, a także nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powodują, ze prawidłowe wykonanie obowiązk
Kolesnik / Wydanie 2015 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Kadry i płace 2019
Tematy egzaminacyjne (przykladowe) dla kandydatów na biegłych rewidentów
Tematy egzaminacyjne (przykladowe) dla kandydatów na biegłych rewidentów
Rozszerzona i zaktualizowana publikacja, w której zamieszczono: obowiązujące zasady postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów, wymagania kwalifikacyjn
Rachunkowość / Wydanie 2010 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Prawo handlowe
Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość
W książce Zamknięcie roku 2014 zamieszczone będą rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom:
Zdzisław Fedak / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Zamknięcie Roku 2018
Rachunkowość 4/2014
Rachunkowość 4/2014
W kwietniowej Rachunkowości\" rozpoczynamy cykl artykułów Likwidacja spółek handlowych, które przybliżą Czytelnikom tematykę likwidacji spółek prawa handlowego - jej aspektów prawnych,
Rachunkowość / Wydanie 2014 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Finanse i rachunkowość
Rachunkowość 3/2014
Rachunkowość 3/2014
rachunkowość księgowość czasopisma Już od więcej niż sz
/ Wydanie 2014 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Finanse i rachunkowość