tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo TNOiK

Prawo finansów publicznych
Prawo finansów publicznych Brzeziński Olesińska
To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa finansów publicznych. Książka uwzględnia stan prawny na 1 grudnia 2016 roku. Podręcznik z prawa finansowego publicznego składa się z trzyna
Bogumił Brzeziński / Wydanie 2016 / Wydawnictwo TNOiK/ Prawo finansów publicznych
Podstawy ekonomii skrypt do wykładów i ćwiczeń
Podstawy ekonomii skrypt do wykładów i ćwiczeń Jankowska Siemiątkowski
Podstawy ekonomii - skrypt do wykładów i ćwiczeń. Polecamy książkę Podstawy ekonomii skrypt do wykładów i ćwiczeń Jankowska Siemiątkowski
Ewa Jankowska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo TNOiK/ Finanse
Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski
Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski
Podręcznik z prawa administracyjnego przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, kt
Ochendowski Eugeniusz / Wydanie 2018 / Wydawnictwo TNOiK/ Prawo administracyjne podręcznik
Zasady wykładni prawa
Zasady wykładni prawa
Opracowanie dotyczy przede wszystkim wykładni operatywnej, a więc wykładni dokonywanej w toku procesów stosowania prawa. Głównym przedmiotem uwagi autora jest wykładnia sądowa, gdyż to ona ok
Morawski Lech / Wydanie 2010 / Wydawnictwo TNOiK/ Teoria i historia prawa
Prokreacja medycznie wspomagana
Prokreacja medycznie wspomagana
Opracowanie jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców - adwokatów i radców prawnych, sędziów, prokuratorów, studentów prawa i medycyny oraz innych osób bezpośrednio związanych i zainter
Kinga Bączyk Rozwadowska / Wydanie 2018 / Wydawnictwo TNOiK/ Prawo medyczne
Logiczne zagadnienia prawoznawstwa
Logiczne zagadnienia prawoznawstwa
W książce Logiczne zagadnienia prawoznawstwa omówiono zagadnienia z obszaru dwóch zintegrowanych dziedzin wiedzy, jakimi są prawoznawstwo i logika. Opracowanie składa się z czt
Dobrzeniecki Karol / Wydanie 2014 / Wydawnictwo TNOiK/ Wstęp do prawoznawstwa
Prawo karne w kazusach
Prawo karne w kazusach
Kazusy z prawa karnego stanowić będą pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z prawa karnego. Zbiór składa się z pogrupowanego tematycznie zbioru kazusów odpowiadającego systematyce ustawy z
Jerzy Lachowski / Wydanie 2016 / Wydawnictwo TNOiK/ Prawo karne
Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały
Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały
Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa. \r\nĆwiczenia mają służyć usyste
Karol Dobrzeniecki / Wydanie 2017 / Wydawnictwo TNOiK/ Wstęp do prawoznawstwa
Logiczne zagadnienia prawoznawstwa
Logiczne zagadnienia prawoznawstwa
logistyka prawoznawstwo zagadnienia ustawowe W pracy omówiono zagadnienia z obszaru dwóch zintegrowanych dziedzin wiedzy, jakimi są prawoznawstwo i logika. Opracowanie składa się z czterech roz
/ Wydanie 2014 / Wydawnictwo TNOiK/ Wstęp do prawoznawstwa
Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe Kazusy
Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe Kazusy
Książka jest zbiorem kazusów z dziedziny prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Ćwiczenia przeznaczone dla studentów wydziałów prawa.
Adam Biegalski / Wydanie 2009 / Wydawnictwo TNOiK/ Prawo finansów publicznych
Prawo konstytucyjne Witkowski Tnoik
Prawo konstytucyjne Witkowski Tnoik
Dnia 2 kwietnia 1997 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję III RP. Wprowadzenie w życie, w całości Konstytucji trwało dłużej. Długo trzeba było czekać na uchwalenie wielu istotny
Witkowski Zbigniew / Wydanie 2015 / Wydawnictwo TNOiK/ Historia i prawo konstytucyjne
Wstęp do prawoznawstwa Morawski
Wstęp do prawoznawstwa Morawski
W książce o wstępie do prawoznawstwa albo nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową
Lech Morawski / Wydanie 2016 / Wydawnictwo TNOiK/ Wstęp do prawoznawstwa
Ekonometria współczesna Osińska
Ekonometria współczesna Osińska
Podręcznik akademicki zawierający wybrane zagadnienia z ekonometrii współczesnej, to znaczy takiej, która znacznie rozwinęła się od czasów wprowadzenia tego przedmiotu do programu studiów. O
Osińska Magdalena / Wydanie 2007 / Wydawnictwo TNOiK/ Ekonometria
Czynności materialno-techniczne jako prawna forma działania administracji publicznej
Czynności materialno-techniczne jako prawna forma działania administracji publicznej
Przedmiotem niniejszej rozprawy są czynności materialno-techniczne stanowiące zawarte w pracy dotyczą czynności materialno-technicznych wykonywanych przez administrację publiczną rozumianą jak
Masternak Marcin / Wydanie 2018 / Wydawnictwo TNOiK/ Książki o prawie
Ochronna funkcja prawa pracy
Ochronna funkcja prawa pracy
Od początku istnienia prawa pracy problematyka ochronnej funkcji realizowanej przez to prawo należała i nadal należy do centralnych zagadnień indywidualnych (i w mniejszym zakresie – zbiorowych
Napiórkowska Anna / Wydanie 2018 / Wydawnictwo TNOiK/ Książki o prawie