tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Wydawnictwo Unimex

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019 Unimex Rok 2019 to rewolucja w PIT I CIT
Rok 2019 to rewolucja w PIT i CIT!!!! Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasin
Janusz Zubrzycki / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Srodki trwałe wartości niematerialne prawne
Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2019
Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Unimex
Zapomnij o problemach z podatkiem dochodowym od osób prawnych! Leksykon wyd. Unimex zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także gotowe rozwiązania pojawiaj
Dorota Kosacka / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Podatek doch. komentarz
Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019
Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019 Praktyczne problemy prowadzenia
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospoda
Rafał Styczyński / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Leksykon VAT 2019 Unimex
Leksykon VAT 2019 Unimex Zubrzycki
Od 2019 roku obowiązują liczne, istotne zmiany w VAT, m.in.:- VAT od bonów towarowych i usługowych - zmiana zasad określania miejsca opodatkowania w przypadku usług telekomunikacyjn
Janusz Zubrzycki / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Leksykon VAT 2019
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Leksykon Podatek od czynności cywilnoprawnych 2019 Podatek od spadków i darowizn Podatki i opłaty lokalne
Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana została przystępnym językiem i opatrzona
Rafał Styczyński / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Podatki 2019
Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2018
Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2018
Książka z serii opodatkowanie zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz
Kosacka Dorota / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Unimex/ Ceny transferowe
Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019
Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019
Ponad 1200 stron publikacji, w ramach których omawiane są standardowe, jak i bardzo skomplikowane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomoż
Ryszard Kubacki / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ PIT Komentarz
Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2018
Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2019 Praktyczne problemy prowadzenia
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospoda
Styczyński Rafał / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce
Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.: - liczne przyk
Paweł Sałdyka / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Rachunkowość
Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex
Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex
Sałdyka, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie
Sałdyka Paweł / Wydanie 2018 / Wydawnictwo Unimex/ Certyfikat księgowego
Koszty w działalności gospodarczej 2018
Koszty w działalności gospodarczej 2019 Planowany termin wydania luty/marzec
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2019, to pozycja, dzięki której z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów występujących w praktyce. Wyjaśnienia dotyczące
Kubacki Ryszard / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Podatki 2019
Split Payment
Split Payment Stan prawny na 1 stycznia 2019 roku
Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jest to zupełnie nowa instytucja, która może sprawiać pewne problemy, a do
Łukasz Matusiakiewicz / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Podatki 2019
Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, które wejdą w życie w 2019 r., ale także tych, które weszły, bądź wejdą w życie w d
Barbara Adamiak / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Ordynacja podatkowa 2019
Praca cudzoziemców
Praca cudzoziemców
Książka napisana przez praktyka koncentruje się na zagadnieniach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności z bloku wschodniego oraz z UE, z uwzględnieniem delegowania do innego
Lidia Rubińska / Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Kadry i płace 2019
Jak korzystać z uproszczeń unijnego kodeksu celnego
Jak korzystać z uproszczeń unijnego kodeksu celnego
Nowe przepisy tzw. pakietu unijnego kodeksu celnego obowiązujące od maja 2016 r. wprowadziły nowe uproszczenia celne oraz zmiany w zakresie stosowania dotychczasowych uproszczeń. Wprowadzono upros
Marzenna Kałka / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Unimex/ Prawo celne
Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym
Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym
Nowe unijne i krajowe prawo celne (obowiązujące od 20 sierpnia 2016 r.) wprowadziło nowy tryb prowadzenia postępowań celnych w oparciu o przepisy Unijnego Kodeksu Celnego i znacznie ograniczyło
Marzenna Kałka / Wydanie 2017 / Wydawnictwo Unimex/ Prawo celne