501788771
kontakt@bookslandia.pl

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Hrycaj Anna

Filipiak Patryk,

Wolters Kluwer


Isbn 9788381077507 | Wydanie 2/2017 | Stron 900

Dostępność: brak

Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, w jaki sposób i pisma przygotowywane przez syndyka. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania upadłościowego, przedstawiają propozycje wzorów postanowień sądu upadłościowego i sędziego-komisarza. Uwzględniają też zmiany w stanie prawnym, które nastąpiły od czasu poprzedniej edycji oraz wydane w tym okresie orzeczenia sądów odnoszące się do omawianej tematyki. Wzory są opatrzone rozbudowanymi komentarzami autorskimi wyjaśniającymi kwestie merytoryczne oraz ułatwiającymi szybkie i prawidłowe sporządzenie właściwego dokumentu. WZORY PISM
Księgarnia prawnicza poleca Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym