501788771
kontakt@bookslandia.pl

Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Katarzyna Kryla Cudna

nstytucje Prawa Prywatnego,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381280242 | Wydanie 1/2018 | Stron 276

Cena: 138.87

Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Niniejsza publikacja to wybitna praca doktorska poświęcona możliwości dochodzenia naprawienia szkody niemajątkowej powstałej poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Niniejsza rozprawa doktorska została nagrodzona w III edycji ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego.
Księgarnia prawnicza poleca Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy