501788771
kontakt@bookslandia.pl

Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

Fedak Zdzisław


Wydawnictwo Rachunkowość


Isbn 9788363251171 | Wydanie 1/2017 | Stron 600

Dostępność:
Zapowiedź - wysyłka w dniu wydania
Cena: 156.44

Już w listopadzie w sprzedaży najnowsze wydanie książki wydawnictwa Rachunkowość - Zamknięcie roku 2017.

Wysyłka zakupionej książki nastąpi zaraz po wydaniu.

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.
Książka Zamknięcie roku 2017 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony.
W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać):
- wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże:
- rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Księgarnia prawnicza poleca Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość