tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019
Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019 Wysyłka książki to grudzień 2018 roku
Katarzyna Poterucha, Biblioteka Finanse Publiczne, Książka o zamknięciu roku dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Dzięki wskazówkom autorki czytelnik otrzyma niez
Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Zamknięcie Roku 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 Wysyłka książki nastąpi 10 grudnia 2018 roku
Podatkowe Teksty Ustaw Becka, Artur Hołda, Wysyłka książki nastąpi 10 grudnia 2018 rokuW 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ust
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Zamknięcie Roku 2018
Leksykon VAT 2019 Unimex
Leksykon VAT 2019 Unimex
Janusz Zubrzycki, Nowelizacja VAT w 2019 roku!!! Od nowego roku znowu szykują się istotne zmiany w VAT, m.in.:- obowiązkowy split payment w niektórych branżach od 2019 r.- likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K- nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego (tzw. JPK_VDEK),
Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Leksykon VAT 2019
Kodeks pracy Przepisy ze zmianami na 2019 rok
Kodeks pracy Przepisy ze zmianami na 2019 rok
Agnieszka Gorczyca, Publikacja zawiera ujednoliconą na dzień 15 października 2018 r. treść przepisów Kodeksu pracy, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych nowelizacji. W czytelny sposób zostały oznaczone zmiany kodeksowe wchodzące w życie 25 listopada 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.
Wydanie 2018 / Oficyna Prawa Polskiego/ Kodeks pracy komentarz
Kodeks pracy ze zmianami na 2019 rok
Kodeks pracy ze zmianami na 2019 rok Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
Agnieszka Gorczyca, Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian. Aktualny zbiór przepisów Kodeksu pracy (stan prawny na 15 października 2018 r.) z prezentacją zmian na 2019 rok. Publikacja uzupełniona o praktyczny komentarz do zmian w zakresie m.in. nowych reguł związanych z prowadzeniem dokumentacji pracownicz
Wydanie 2018 / Oficyna Prawa Polskiego/ Kodeks pracy komentarz
Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
Augustowska Maria, Rup Wojciech, Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym) na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku Wnikl
Wydanie 2019 / Wydawnictwo ODDK/ Finanse publiczne
Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły
Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły
Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska Albin, Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela. Niniejsza publikacja koncentruje się na praktycznych problemach wynikających ze stosowania nowych przepisów. Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Karta nauczyciela komentarz
Split Payment
Split Payment
Łukasz Matusiakiewicz, dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jest to zupełnie nowa instytucja, która może sprawiać pewne problemy, a dotyczy praktycznie wszystkich podatników VAT. Z publikacji dowiesz się m.in.:- na czym polega po
Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Podatki 2019
Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
Barbara Adamiak, Paweł Borszowski, Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, które wejdą w życie w 2019 r., ale także tych, które weszły, bądź wejdą w życie w drugiej połowie 2018 r. Autorzy dokonują wykładni dokonanych zmian w przepisach Ordynacji podatkow
Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Ordynacja podatkowa 2019
Praca cudzoziemców
Praca cudzoziemców
Lidia Rubińska, Książka napisana przez praktyka koncentruje się na zagadnieniach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności z bloku wschodniego oraz z UE, z uwzględnieniem delegowania do innego kraju UE. W publikacji omówiono zasady opodatkowania oraz oskładkowania cudzoziemców wykonującyc
Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Kadry i płace 2019
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
Anna Bernaziuk, Andre Helin, Rafał Kowalski, Kristof Zorde, Podatkowe Komentarze Becka, Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek kapitałowych decydującą rolę odgrywają szczegó
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Spółki
Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019
Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019
Ryszard Kubacki, Ponad 1200 stron publikacji, w ramach których omawiane są standardowe, jak i bardzo skomplikowane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomoże Ci znaleźć rozwiązanie, którego właśnie poszukujesz! W Leksykonie przedstawiono bieżą
Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ PIT Komentarz
Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2019
Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2019
Kosacka Dorota, Olszewski Bogdan, Zapomnij o problemach z podatkiem dochodowym od osób prawnych! Leksykon zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej praktyce problemów, między innymi:- Jakie zmiany obowiązują w podatku dochodow
Wydanie 2019 / Wydawnictwo Unimex/ Podatek doch. komentarz
Podatki 2019 Beck
Podatki 2019 Beck
Podatkowe Teksty Ustaw Becka, Planowany termin wydania 31 stycznia 2019. W książce o podatkach zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od os
Wydanie 2019 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Podatki 2019
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Zbigniew Ofiarski, Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Małgorzata Izabela Ofiarska, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Maria Miemiec, Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to nie tylko dokonać analiz oraz ocen regulacji pra
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Finanse publiczne
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Metodyki, Dariusz Świecki, Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i r
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo karne procesowe
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarze Becka
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarze Becka
Marcin Asłanowicz, Krótkie Komentarze Becka, Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz bazuje na najnowszym tekście jednolitym z 6.3.2018 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 573. Publikacja stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
Andrzej Zieliński, Wzory Pism Becka, Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera 256 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Obok wzoru konkretneg
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Wzory pism procesowych
Etyka adwokacka na egzamin
Etyka adwokacka na egzamin Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki adwokackiej. Teksty przepisów
Małgorzata Król, Aplikacje prawnicze, Etyka adwokacka - na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki adwokackiej. Teksty przepisów
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Etyka prawnicza
Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
Rafał Adamus, Krótkie Komentarze Becka, Komentarz do prawa upadłościowego to praktyczny komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących pr
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz 2019