tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo konsumenckie Komentarz 2019 Tom VII
Prawo konsumenckie Komentarz 2019 Tom VII
Konrad Osajda, Komentarze Prawa Prywatnego, Tom VII Prawo konsumenckie zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu: KC (art. 221, art. 385–3853 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzul
Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo konsumenckie
Wzruszalność czynności prawnej Gutowski Instytucje Prawa Prywatnego
Wzruszalność czynności prawnej Gutowski Instytucje Prawa Prywatnego
Maciej Gutowski, Instytucje Prawa Prywatnego, Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Owa tematyka wiąże się z problematyką nieważności czynno
Wydawnictwo C.H.Beck/ System Prawa Prywatnego
Prawo autorskie dla instytucji kultury
Prawo autorskie dla instytucji kultury
Aleksandra Sewerynik, Sektor publiczny w praktyce, Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naciskiem na wyjaśnieniu prawno- autorskich aspektów ochrony utworów wykorzystywanych w
Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo autorskie
Ustawa o grach hazardowych
Ustawa o grach hazardowych
Bartłomiej Korniluk, Monografie Prawnicze, Monografiia opisuje realia procesu powstawania przepisów fiskalnych. Autor koncentruje się w niej przede wszystkim na działaniach lobbingowych podmiotów komercyjnych konkurujących o udziały w ry
Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym
Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym
Piotr Konik, Instytucje Prawa Prywatnego, Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym to publikacja, która dotyczy zagadnienia naruszenia zobowiązania i konsekwencji jakie mogą
Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków
Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków
Sektor publiczny w praktyce, Tymon Grabarczyk, Małgorzata Hawro, Mariusz Kucharski, Paweł Michalski, Jak wygląda proces ustalania taryf za wodę i ścieki w nowym otoczeniu prawnym? I jaką rolę w tym procesie odgrywają Wody Polskie, spółki wod-kan oraz gminy? To tylko kilka z wielu kwestii, kt
Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane
Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane
Kinga Flaga Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek, Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za n
Wydawnictwo C.H.Beck/ Książki o prawie
Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych
Kamil Kazimierczak, Prawo Sądowe, Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytu
Wydawnictwo C.H.Beck/ Wzory pism procesowych
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego z objaśnieniami i płytą CD
Paweł Drembkowski, Wzory Pism Becka, Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: uchwała w sp
Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej
Prawo rynku wewnętrznego System Prawa Unii Europejskiej Tom 7
Prawo rynku wewnętrznego System Prawa Unii Europejskiej Tom 7
System Prawa Unii Europejskiej, Dagmara Kornobis Romanowska, System Prawa Unii Europejskiej. Prawo rynku wewnętrznego\" przedstawia szczegółowe założenia i zasady rynku wewnętrznego jako obszaru bez granic wewnętrznych, w obrębie którego zapewniony jest
Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo Unii Europejskiej
Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce
Jarosław Mika, Podatki w praktyce, Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian związanych z wejściem w życie 2.1.2019 r. zmian w ustawie z 29.
Wydawnictwo C.H.Beck/ Podatki 2019
Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw
Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw Aspekty prawne i podatkowe
Michał Gosek, Podatki w praktyce, Prezentowana publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wspierania nowych inwestycji dla przedsiębiorstw. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów oraz pogl
Wydawnictwo C.H.Beck/ Podatki 2019
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz
Krzysztof Gil, Maciej Guzek, Podatki w praktyce, Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom
Wydawnictwo C.H.Beck/ Podatki 2019
Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE
Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE
Anna Siwkowska, Sektor publiczny w praktyce, Przedsięwzięcia z zakresu OZE wymagają uzyskania szeregu decyzji administracyjnych i zaświadczeń. W praktyce, przygotowanie potrzebnej dokumentacji, sprawia wiele trudności zarówno organom admi
Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo ochrony środowiska
Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz
Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz
Duże Komentarze Becka, Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Niniejsza pozycja stanowi pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów usta
Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo energetyczne
Ochrona danych osobowych w sądach w pytaniach i odpowiedziach
Ochrona danych osobowych w sądach w pytaniach i odpowiedziach
Sektor publiczny w praktyce, Monika Brzozowska Pasieka, Jedyny na rynku poradnik, który w sposób kompleksowy prezentuje problematykę przetwarzania danych osobowych w sądzie. Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się
Wydawnictwo C.H.Beck/ Ochrona danych osobowych
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem praktyczny komentarz z przykładami orzecznictwem i wzorami dokumentów
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem praktyczny komentarz z przykładami orzecznictwem i wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym
Marek Młodecki, W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczycielami, w tym m.in.:ustawowe przesłanki zatrudnia
Wydawnictwo ODDK/ Karta nauczyciela komentarz
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz
Leszek Bosek, Komentarze Becka, Prezentowana publikacja to komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór pr
Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo medyczne
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Poradniki kadrowe, Piotr Kostrzewa, W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których pob
Wolters Kluwer Polska/ Ubezpieczenia społeczne