tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian Planowany termin wydania 28 września 2018
Komentarze Kodeksowe, Andrzej Marian Świątkowski, Praktyczny komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, czas prac
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks pracy komentarz
Meritum Prawo Oświatowe
Meritum Prawo Oświatowe
Krzysztof Gawroński, Stefan Kwiatkowski, Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych.
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej
Kalendarz BHP 2019 ODDK
Kalendarz BHP 2019 ODDK Wysyłka kalendarza nastąpi od 22.10.2018 roku
Bogdan Rączkowski, Kalendarz dla pracowników BHP na 2019 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych za
Wydanie 2019 / Wydawnictwo ODDK/ Szkolenia bhp i ppoż
Wycena nieruchomości Komentarz
Wycena nieruchomości Komentarz
Jerzy Dydenko, Tomasz Telega, Komentarz umożliwia właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości. Trwają prace w Sejmie nad ustawą o użytkowaniu wieczystym, musimy uwzględnić ją w książce (planowane wejście w życie od 1 stycznia 2019)
Wydanie 2019 / Wolters Kluwer Polska/ Nieruchomości poradniki
Kodeks karny Komentarz Stefański
Kodeks karny Komentarz Stefański Premiera: 28 września 2018 roku
Komentarze Kodeksowe, Ryszard Stefański, Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski Downarowicz, Violetta Konarska Wrzosek, Wiesław Kozielewicz, Barbara Kunicka Michalska, Kodeks karny. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szcze
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks karny komentarz
Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK Wysyłka kalendarza BHP od 22.10.2018 roku
Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska, Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (
Wydanie 2019 / Wydawnictwo ODDK/ Finanse publiczne
Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji
Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji
Dagmara Kafar, Sektor publiczny w praktyce, Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa) przyjęta przez Sejm 5.7.2018r. weszła w życie już 22.8.2018 r. Na jej podstawie przygotowaliśmy publikacje, która w sposób kompleksowy opisuje poszczeg
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Nieruchomości poradniki
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość Planowana data wysyłki 01.11.2018 roku
Zdzisław Fedak, Planowana data wysyłki książki o zamknięciu roku to 01.11.2018 roku. Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnict
Wydanie 2018 / Wydawnictwo Rachunkowość/ Zamknięcie Roku 2015
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
Vademecum specjalisty, Ryszard Adam Grytner, Michał Culepa, Grzegorz Dragon, Anna Frydrych Depka, Krzysztof Hudzik, Magdalena Jastrowicz Sury, Jedyna na rynku publikacja omawiająca kompleksowo zagadnienia, którymi zajmuje się Sekretarz, w tym: przepisy związane z organizacją wyborów samorządowych (najnowsze wytyczne w tym zakresie), ochroną danych osobowych, nowe obowiązki wprowadzone przez ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmi
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Finanse publiczne
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Jakub Stelina, Studia Prawnicze, W książce w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jeg
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Prawo pracy podręczniki
Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska
Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska Stan prawny 1 września 2018 roku
Edycja Sędziowska, Twoje Prawo, Seria stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Artykuły opatrzone hasłami, któr
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks cywilny
Umowa o roboty budowlane Okolski
Umowa o roboty budowlane Okolski
Dariusz Okolski, Nieruchomości, Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu budowlanego i wynikających z umowy wzajemnych zobowiązań stron. Niniejsze, 9 wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictw
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Nieruchomości poradniki
Zbiór cywilny Plus
Zbiór cywilny Plus Stan prawny na 22.08.2018 rok
, Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywi
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo cywilne
Prawa człowieka
Prawa człowieka Publikacja przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka
Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek, Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki oraz omówienie treści poszczególnych praw, zwłaszcza praw osobistych i politycznych. Zawiera liczne
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Prawa człowieka
Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo
Grzegorz Leśniewski, Kamila Koszewicz, Agata Cisowska, Mateusz Borkiewicz, Andrzej Boboli, Biblioteka Kadry i Płace w Administracji, Autorzy omawiają obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji pracowniczych oraz ich trwałym usunięciem lub zniszczeniem. Opisują praktyczne przykłady dotyczące: monitoringu korespondencji służbowej i komputera, wykorzystywania wizerunku pracowników, uży
Wydanie 2018 / Wydawnictwo Presscom/ Ochrona danych osobowych
Spółka publiczna a spółka akcyjna. Analiza typologiczna
Spółka publiczna a spółka akcyjna. Analiza typologiczna
Marcin Glicz, Monografie Prawnicze, Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki akcyjnej w wymiarze typologicznym. Główny nurt analizy został ukierunkowany na elementy różnicujące obie te instytucje w trzech podstawowych płaszczyznach badawczych, odpowiadających poszczególnym zespoło
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Spółki
Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej
Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej Podatek od nieruchomości i podatek od nieruchomości komercyjnych
Justyna Hanna Bauta Szostak, Rafał Kran, Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości i podatek od nieruchomości komercyjnych. Książka w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców.
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ Nieruchomości poradniki
Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis
Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo
Krzysztof Walczak, Marcin Wojewódka, Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczni
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Kodeks pracy komentarz
Zbiór Karny PLUS
Zbiór Karny PLUS Stan prawny na 13 sierpnia 2018 roku
, Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Wydanie 2018 / Wolters Kluwer Polska/ KPK Komentarz 2015
Specustawa mieszkaniowa komentarz
Specustawa mieszkaniowa komentarz
Komentarze Becka, Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Nieruchomości poradniki