501788771
kontakt@bookslandia.pl

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych 2013

Pietrzkowski Henryk


LexisNexis Polska


Isbn 9788378062882 | Wydanie 7/2013 | Stron 928

Dostępność: brak

Pietrzkowski Henryk wydał następną aktualną metodykę, bogactwo i różnorodność spraw cywilnych, wychodzących poza kanon kodeksu cywilnego, bo obejmujących przykładowo sprawy gospodarcze, sprawiają, że sędzia rozpoznający takie sprawy, a także sądy, w których takie sprawy są rozstrzygane, muszą być nie tylko przygotowane merytorycznie, ale także działać według określonej metodologii, tzn. zgodnie z zasadami dobrej roboty. Dotyczy to wszystkich etapów postępowania: od wpłynięcia sprawy do sądu aż do jej końcowego rozstrzygnięcia. Zbadanie prawa strony do sądu, ustalenie dopuszczalności drogi sądowej, właściwości sądu, wybór odpowiedniego trybu postępowania, wreszcie wyłonienie składu sędziowskiego wymaga wielu czynności, które muszą być przeprowadzone nie tylko zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, ale także sprawnie. Wszystko to wymaga ogromnej wiedzy sędziego, urzeczywistniającej się w formułowaniu odpowiednich decyzji, pozwalających na właściwe i szybkie przeprowadzenie postępowania dowodowego, a następnie wydanie końcowego rozstrzygnięcia. Sędzia musi być także przygotowany na to, że strony mogą wnieść środek zaskarżenia od jego orzeczenia i odpowiednio z nim postąpić. Niniejsza publikacja ułatwi prace sędziom, prawnikom praktykom wykonującym inne zawody prawnicze, a także będzie stanowić rodzaj podręcznika dla asesorów, aplikantów oraz studentów prawa.
Księgarnia prawnicza poleca Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych 2013