501788771
kontakt@bookslandia.pl

Zarys strategii rozwoju przemysłu

Janasz Władysław


Difin


Isbn 837251576X | Wydanie /2006 | Stron 576

Cena: 72.67

Autorzy opracowania podjęli trudny, złożony i wieloaspektowy temat związany z transformacją przemysłu uznając, iż aktywna polityka ekonomiczna państwa powinna spełniać funkcję korygującą względem mechanizmów rynkowych rozwoju przemysłu. Autorzy wyszli ze słusznego założenia, iż, aby funkcja ta mogła być prawidłowo spełniana, należy przede wszystkim dobrze poznać naturę procesów rozwoju przemysłowego funkcjonującego w określonym otoczeniu społecznym, gospodarczym i ekologicznym.
Księgarnia prawnicza poleca Zarys strategii rozwoju przemysłu