501788771
kontakt@bookslandia.pl

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Lesław Grzonka


Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325514983 | Wydanie 1/2010 | Stron 65

Cena: 22.75

Opracowanie wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Niniejszy poradnik adresowany jest głównie do pracodawców, pracowników niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Kompleksowy przegląd wszystkich regulacji związanych z zatrudnianiem osób z ograniczoną sprawnością pozwoli pracodawcy na orientację w szansach, jakie daje zatrudnianie osób z ograniczoną sprawnością. Pomimo częstych zmian przepisów i braku długofalowej polityki w zakresie wyrównywania szans na rynku pracy istniejące wsparcie ze strony państwa może stanowić dla wielu pracodawców istotną pomoc. Opracowanie jest oryginalne i nowe na rynku polskim. Praca dr Lesława Grzanki stanowi cenne studium i wydanie jej drukiem uzupełni polskojęzyczną literaturę przedmiotu.
Księgarnia prawnicza poleca Zatrudnianie osób niepełnosprawnych