501788771
kontakt@bookslandia.pl

Zmiany w prawie budowlanym 2018

Norbert Pawlikowski


Wiedza i Praktyka


Isbn 9788326974113 | Wydanie 1/2018 | Stron 40

Cena: 37.43

Publikacja skierowana jest do wszystkich podmiotów procesu budowlanego: inwestorów, kierowników budowy, projektantów, a także dla zarządców nieruchomości. Wyjaśnia zmiany w przepisach budowlanych w przystępny sposób, dlatego znajdą Państwo w niej tabele i grafiki. Dzięki temu opracowaniu unikną Państwo pomyłek w swojej pracy i przykrych konsekwencji związanych z niewłaściwym stosowaniem przepisów.
„Zmiany w prawie budowlanym 2018” to omówienie nowych przepisów wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczą one m.in. wymiaru powierzchni użytkowej mieszkania i zmian w zakresie jego organizacji, lokalizacji niektórych budynków względem lasu, sytuowania budynku względem granic działki. Bardzo istotne zmiany weszły także w ramach nowego prawa wodnego. Oznaczają one np. dość kłopotliwą sytuację dla właścicieli nieruchomości, na których jest oczko wodne lub basen, a także konieczność płacenia podatku… od deszczu. W tej publikacji znajdą Państwo także zmiany, jakie zostały ostatnio wprowadzone w ustawie Prawo budowlane. Działając w branży budowlanej, należy znać również nowe zasady ochrony zabytkowych budowli. W tym opracowaniu odpowiadamy na pytania: co oznacza ochrona tymczasowa, kto może otrzymać dotację na remonty, skąd Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków zyska około 20 mln zł rocznie.

Księgarnia prawnicza poleca Zmiany w prawie budowlanym 2018